constructieve details

Constructieve details van centrifugaalpompen

Radiaal gedeeld
Wanneer de hoofdonderdelen loodrecht op de pomp-as van een centrifugaalpomp staan, noemen we de pomp radiaal gedeeld.

Horizontaal gedeeld
Soms is de eis dat een pomp horizontaal gedeeld kan worden. Bij deze pompen kunnen we de bovenhelft van het pomphuis demonteren, waardoor we de pomp eenvoudig inwendig kunnen inspecteren. Een nadeel van deze constructie is een hoge kostprijs.

Pomphuis
Eén van de functies van het pomphuis is om de snelheidsenergie die de waaier aan de vloeistof heeft gegeven om te zetten in opvoerhoogte. Het pomphuis heeft een persflens waaraan de persleiding bevestigd wordt en in veel gevallen ook een zuigflens. Tevens is er een aansluiting voor het asafdichtingsdeksel en/of de lagerstoel. In veel gevallen heeft het pomphuis een voet om de pomp te ondersteunen.

Er zijn meerdere pomphuisvormen:

Slakkenhuis

De doorlaat van het huis wordt in de richting van de persstomp steeds groter om de stroomsnelheid van de vloeistof geleidelijk te verlagen en om te zetten in opvoerhoogte.

Tangentiale slakkenhuis

Het nadeel is dat lucht zich in de bovenhelft kan verzamelen wanneer de persflens naar boven is gericht. Daarom is er een vul en ontluchtingsopening nodig. Dit huis kan, omdat het geen voet heeft, ook verdraaid worden voor een zijdelingse persaansluiting.

Radiale slakkenhuis

De persstomp zit recht boven het hart van het pomphuis. Omdat het huis ook een voet heeft kan het beter verticale leidingkrachten opnemen. Bij deze vorm zal er nauwelijks lucht in het huis achterblijven.

Centrische pomphuis

De doorlaat van het huis is overal even groot. Het pomphuis is zelf-ontluchtend, waardoor het geschikt is voor gashoudende media. In veel gevallen wordt het gebruikt in combinatie met een éénkanaal waaier of met een leiwiel.

centrifugaalpompen constructieve details